Motywowanie

Warsztat inspirowany słynną wyprawą Hannibala Barkasa na Rzym (II wojna punicka) z 218 roku p.n.e.

2 dni

2 trenerów

12 uczestników

u

Dobrą wskazówką, na ile warsztat może odpowiadać na potrzeby danej organizacji, niech będzie to, co współczesny Hannibalowi historyk, pisał o wielkim wodzu Kartagińczyków: „Przez szesnaście lat prowadził wojnę przeciwko Rzymianom w Italii bez przerwy i w całym tym okresie nigdy nie zwolnił swojej armii ze służby w polu. Zarazem utrzymywał te liczne tłumy pod kontrolą, a wolny od niechęci wobec niego lub wobec kogokolwiek innego. W dodatku zatrudniał oddziały, które należały nie tylko do obcych krajów, ale także do różnych ras. Prowadził ze sobą Afrykanów, Hiszpanów, Celtów, Liguryjczyków, Italów i Greków, ludzi, którzy naturalnie nie mieli ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o prawo, zwyczaje, język czy w jakikolwiek inny sposób. Co więcej – dzięki umiejętnościom przywódczym potrafił narzucić swój autorytet pojedynczym głosem i własną wolą nawet ludziom tak całkiem różnego pochodzenia. Osiągnął to w stale zmieniających się warunkach, często korzystając z pomyślnych wiatrów fortuny, ale również wtedy, gdy wiatr zmienił kierunek na przeciwny.” (Publiusz)


Warsztat przeznaczony jest zatem dla firm i zespołów
, które w dzisiejszych czasach – w których „wiatr często zmienia kierunek” (nowe cele, kolejna strategia, reorganizacja w firmie, zmiany w zespole, zróżnicowanie pokoleniowe i kulturowe) – coraz częściej zadają sobie pytania: co zrobić, żeby pracownikom się chciało?, jak motywować ludzi, którzy mają różne cele, powody pracy w firmie, aspiracje i oczekiwania? jakie zasady pracy/współpracy wprowadzić?, co zrobić w sytuacji, kiedy – mimo prób – pracownik nadal nie zmienia swojej postawy?. I pewnie jeszcze sporo innych.

 

Obszary Pracy

Warsztat dotyka kluczowych z punktu widzenia „motywowania pracowników” obszarów funkcjonowania zespołu i lidera.

  •  Oczekiwania zespołu wobec lidera
  • Osobisty przykład lidera a motywacja zespołu
  • Rola autorytetu w zespole
  • Codzienne trudności a motywacja zespołu
  • Próba sił w zespole: atak na lidera, lider nieformalny, frakcje w zespole
  • Jak wykorzystywać różne rodzaje motywacji zespołu – motywacja oparta o cele, przynależność, rozwój.
  • Jak motywować krótkoterminowo i jak w oparciu o dalekosiężną wizję pracy w zespole/firmie
  • Sprawiedliwość, docenianie, granice, nagrody i kary – czyli życie nie składa się z samych pozytywów. Niezależnie od tego, jak bardzo dziś co niektórych kłuje w oczy słowo „karać”.

Uczestnicy wcielają się w rolę doradców Hannibala i ich zdaniam jest pomóc mu podejmować decyzje w kluczowych momentach wyprawy na Rzym. Mierzą się tym samym z szeregiem sytuacji, w których od decyzji lidera zależy dalszy przebieg wyprawy: zniechęcenie żołnierzy wobec stojących przed nimi wyzwań (cele firmy, na które nie mają wpływu, których nie rozumieją i z którymi nie do końca się zgadzają), codzienne trudy i zmienność sytuacji, brak wiary w powodzenie wyprawy (projektu, kampanii), brak akceptacji „standardów” firmy i jawne/ukryte ich kontestowanie, domaganie się przez niektórych członków zespołu „specjalnego traktowania” i „zwolnienia ich z…” (niewygodnych obowiązków).

W trakcie warsztatu analizowane są poszczególne decyzje „doradców” pod katem ich wpływu na motywację zespołu. Decyzje są dodatkowo konfrontowane z tymi, które faktycznie podjął Hannibal w trudnych sytuacjach i przekładane na grunt realnej sytuacji biznesowej uczestników pod kątem realności wprowadzenie i opłacalności biznesowej.