zarządzanie

Pracą zdalną

Warsztat zbudowany na bazie dobrych praktyk dziennikarstwa

2 dni

2 trenerów

12 uczestników

u

Dużo się dziś mówi o pracy zdalnej: jak ustalić mądre jej zasady, na co zwracać uwagę, jak ludzi motywować, kierunkować, monitorować i rozliczać. A przecież praca zdalna to nic nowego. Wyobraź sobie reportera jednego z największych tytułów prasowych, który został wysłany przez swoją redakcję do takiej np. Afryki celem dostarczania regularnych reportarzy o sytuacji w jednym z tamtejszych państw. Państw, o których wiele można powiedzieć, na pewno jednak nie to, że przekazywanie informacji z „pola” jest z nich łatwe. A jednak gazeta otrzymuje na czas wysokiej jakości materiały, a sam reporter ma poczucie przynależności do czegoś znacznie większego niż tylko on sam i jego maszyna do pisania. Jak to się dzieje? Jak tę sytuacje przenieść na obecny grunt? Na czym budować zaangażowanie i przynależność do zespołu? O tym jest właśnie warsztat „Korespondent”.

Zapraszamy do uczestnictwa całe zespoły wraz z ich szefami. 

Obszary Pracy

  • Kluczowe zasady zarządzania przy przy pracy zdalnej/mieszanej
  • Wypracowanie adekwatnej drogi dojścia do „ideału zespołowego” – osobista odpowiedzialność, zasady, system pracy „blended” (co zdalnie, co off-line, jak często, w jakij formule)
  • Umiejętne definiowanie i komunikowanie celów indywidualnych i zespołowych
  • Umiejętne definiowanie oczekiwań
  • Uspójnienie rozumienia wyzwań i odpowiedzialoności członków zespołu
  • Sposoby dbania o integrację zespołu

Uczestnicy wcielają się w rolę doradców redaktora naczelnego gazety. Ich zadaniem będzie przygotowanie gruntu pod efektywną pracę korespondentów zagracnicznych. Zmierzą się ze zmiennością rynku, ograniczonymi narzędziami kontroli, wpływu, finansowania.